Dordogne - Périgord

Wettelijke informatie

Informatie- en gegevensbeheer

PUBLISHER

Deadverteerder is de uitgever van deze site. Pasol Interactive is de technische dienstverlener.
Naam of firmanaam: SARL CHATEAU DE LALANDE
Adres: 57 route de Saint-Astier, 24430 Annesse-et-Beaulieu
E-mailadres: contacteer per e-mail hier

Directeur van de publicatie: Catherine STAEBELL
SIRET-identificatie: 50153976100012

EMBEDDERS

Hostingwordtverzorgd door Pasol Interactive via Amazon Web Services.
Amazon Web Services LLC
PO Box 81226
Seattle, WA 98108-1226

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onze site vraagt zijn bezoekers niet om zich op naam in te schrijven en registreert zich niet op naam voor de eenvoudige raadpleging van zijn pagina's.

In bepaalde gevallen (delen van functionaliteiten en sociale modules, contactformulieren, deelname aan een wedstrijd, online betaling, enz.) kan u echter gevraagd worden persoonlijke gegevens achter te laten (naam, voornaam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, enz.). Het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens wordt bij het verzamelen aangegeven met een asterisk. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt om contact met u op te nemen en te reageren op het specifieke verzoek dat u hebt gedaan.

In voorkomend geval kan het verzamelformulier vergezeld gaan van een aankruisvakje waarmee u kunt aanvaarden of weigeren dat uw gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden namens derden, en/of worden doorgegeven aan derden.

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens, d.w.z. gegevens met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen of uw lidmaatschap van een vakbond, of gegevens met betrekking tot uw gezondheid of uw seksleven.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij bovendien gegevens over uw surfgedrag (met name cookies, uw IP-adres, de pagina's die u hebt bezocht en de zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd) en over uw terminal (type gebruikte browser, model en versie van uw besturingssysteem, schermresolutie, aanwezigheid van bepaalde plug-ins, enzovoort). Wij zullen ook een geschatte geolocalisatie van uw woonplaats uitvoeren.

Deze gegevens zullen worden gebruikt om statistieken op te stellen over het gebruik van onze site om deze relevanter te maken, om bedrijven te identificeren die geïnteresseerd zijn in onze producten en om u op en buiten onze site reclameaanbiedingen te doen in verband met uw interesses en eventueel uw woonplaats.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt, afhankelijk van uw browserinstellingen, en die worden gebruikt om uw terminal te herkennen wanneer u verbinding maakt met onze site met het oog op:

1. Opstellen van statistieken en tellingen van het verkeer en het gebruik van de verschillende onderdelen en inhoud van onze site met het oog op de uitvoering van studies ter verbetering van de inhoud

2. Om de reclame-inhoud aan te passen aan uw interesses en eventueel uw locatie, die het resultaat zijn van de surfgegevens van uw terminal in de rubrieken van onze site, zonder dat wij over persoonsgegevens beschikken waarmee wij u kunnen identificeren of rechtstreeks contact met u kunnen opnemen.

U kunt ervoor kiezen het plaatsen van cookies op uw webbrowser te accepteren of te weigeren door middel van de popup-melding die op onze site wordt weergegeven. Indien u deze keuze wenst te wijzigen, klik dan op de link onderaan deze pagina.

COOKIES VAN DERDEN

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen een of meer cookies van partnerbedrijven ("cookies van derden") op uw terminal worden geplaatst. Het doel van deze cookies van derden is om uw interesses te identificeren via de producten die u op onze site raadpleegt en om surfgegevens te verzamelen om de reclame die u buiten onze sites wordt aangeboden te personaliseren.

Wij zorgen ervoor dat onze partnerbedrijven ermee instemmen de op onze sites verzamelde informatie te verwerken met inachtneming van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 en dat zij passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en te beschermen.

COOKIES DIE ZIJN INGEBED IN TOEPASSINGEN VAN DERDEN OP ONZE SITE

Wij kunnen een computertoepassing van een derde partij opnemen in sommige van de functies van onze site, waardoor het delen van inhoud door gebruikers van onze site mogelijk wordt, zoals de "Deel"- of "Vind ik leuk"-knoppen van Facebook, of de "Twitter"-, "LinkedIn"-knoppen, enz.

Het sociale netwerk dat de toepassing aanbiedt, zal u waarschijnlijk identificeren via zijn eigen cookies, zelfs als u de knoppen ervan niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site, gewoon omdat u bent ingelogd op uw gebruikersaccount op uw terminal bij het betrokken sociale netwerk.

Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om deze informatie te verzamelen en nodigen u uit om hun privacybeleid te raadplegen.

GEGEVENS ONTVANGER

De ontvangers van de verzamelde gegevens voor de identificatie van de bedrijven die onze site hebben geraadpleegd, en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van onze site zijn:
1. Het bedrijf HOTEL RESTAURANT ARRAYA als uitgever van de site.
2. PASOL INTERACTIVE als dienstverlener van de uitgever.

UW RECHTEN

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij de wet van 6 augustus 2004, beschikt u over het recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen:
1. Wat betreft de gegevens die via het contactformulier zijn verzameld: de rechten kunnen rechtstreeks bij de adverteerder worden uitgeoefend:
- Naam of firmanaam: SARL CHATEAU DE LALANDE
- Adres: 57 route de Saint-Astier, 24430 Annesse-et-Beaulieu
2. Met betrekking tot andere verwerkingen: rechten kunnen worden uitgeoefend bij Pasol Interactive: Pasol Interactive, La Jugie, Eyvirat, 24460, Brantôme en Périgord.